Karen Christina
BLOG

D. 2. januar 2023.

Anne Goul Jensen har lavet en række spændende podcasts, der praksisnært sætter fokus på at involvere på arbejdspladsen fra mange forskellige ståsteder.

Målet er at inspirere ledere, medarbejdere og specialister til at give slip og prøve nye metoder af med målet om at blive lidt bedre hele tiden.


Sammen med Anne har jeg lavet en podcast omkring vigtigheden af indvolvering af unge medarbejdere. Se mere på www.annegoul.dk 

 


Podcast. Derfor skal du som leder involvere Generation Z 


    

D. 16 december 2022.

Interesserer du dig for ledelse af unge i sundhedsvæsenet?
Vil du blive klogere på, hvad er vigtigt, før Generation Z oplever en tilknytning til deres arbejdsplads?

Læs med i december udgaven af tidsskriftet for Dansk Sundhedsvæsen, hvor du i et stærkt temanummer gennem flere artikler kan blive inspireret om unge ledere og ledelse af unge


Mit bidrag er en artikel fokuseret på de elementer og ledelsesgreb, der bidrager til at tilknytte den unge generation til sundhedsvæsenet. Artiklen er på side 30-38.

 


Generation Z møder ind med høje forventninger. 

Artikel i tidsskrifte for Dansk sundhedsvæsen. 


    

D. 3. november 2022 kl 9 - 10.00.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har inviteret mig til at lave et oplæg for dem i Ledelsesugen. Målgruppen er ledere fra stat, regioner og kommuner. 

Kaos eller synergi – ledelse på tværs af 5 generationer

Mange ledere oplever at diversiteten hos deres medarbejdere og deres forventninger bliver stadig mere udtalte. Samtidig bliver kampen om de unge medarbejdere kun skærpet fremover. Det stiller nye krav at lede på tværs af 5 generationer.

Videnscafeen tydeliggør forskelle på de 5 generationer og hjælper dig til at lede den unge generation og til at skabe synergi på tværs af generationer.

 


Videnscafé om Generationsledelse.

Oplæg i Ledelsesugen. 


    

D. 4. oktober 2022 havde jeg æren af at sidde i panel om Generationsledelse til et netværksarrangement ved Dansk HRM Forening.


Vi var 4 generationer samlet fordelt på 4 paneldeltagere Kim Staack Nielsen direktør for Dansk HR, forfatter Betina Liliendal til bogen Okay Boomer, den dygtige unge leder Karen Christina Elholm Spuur, der har arbejdet og undervist i Generationsledelse siden 2019. 


Paneldebat om Generationsmødet på arbejdspladsen. Afholdt af Dansk HRM Forening.

    

Hvordan tiltrækker og fastholder arbejdspladser på det specialiserede område den yngre generation?

    

Af Karen Christina Spuur | Social Udvikling 3. udgave juni 2021

Det specialiserede område har et særligt fokus på at fastholde og tiltrække den yngre generation af medarbejder. Særligt de arbejdspladser, der lykkedes med at skabe synergi på tværs af medarbejdersammensætningen lykkedes. 

Sådan lykkes du med at lede fem forskellige generationer

    

Af Karen Christina Spuur | 17. juni 2021

Inden længe skal du lede fem forskellige generationer. Det stiller store krav til dig om at kunne skabe et frugtbart samarbejde på tværs af generationsskel. Få her fem råd om, hvordan du lykkedes med at lede flere forskellige generationer.

Karen Christina Spuur, Anne Essenbæk Toftbjerg Tiltræk og fasthold med nærværende ledelse
Ledelse af unge stiller krav til en leder. Karen Christina Spuur kan hjælpe med at læse ledelesudfordringer. Der skal ærlige værktjer til at fastholde og tiltrække unge.

Advarsel: Undgå at blive en curlingleder

    

Af Karen Christina Spuur | 28. januar 2021

Mange ledere ønsker at indgå i tætte relationer med deres medarbejdere. Konsekvensen er, at de ender som curlingledere, viser ny undersøgelse. Tjek her, om du er en curlingleder og læs, hvordan du kan undgå at blive fanget i rollen.

Sådan leder du unge førstegangsledere


Af Karen Christina Spuur | 14. januar 2021

Som chef for en ny ung leder, kan du hjælpe vedkommende til at finde fodfæste i lederrollen. En målrettet forberedelse og klar struktur vil hjælpe den nye unge leder til at lykkes hurtigere og bedre i sit første lederjob. Få fem råd om, hvordan du hjælper den nye unge leder.

 

Fem råd til at få unge ledere som trives

    

Af Karen Christina Spuur og Anne Essenbæk Toftbjerg  21.Oktober 2020

Ansvaret for en ny leders trivsel ligger i stor udstrækning i hænderne på deres nærmeste leder. Den nye unge leders succes i lederrollen afhænger i store træk af din investering i dem.

Karen Christina Spuur, Anne Essenbæk Toftbjerg Tiltræk og fasthold med nærværende ledelse
Ledelse af unge stiller krav til en leder. Karen Christina Spuur kan hjælpe med at læse ledelesudfordringer. Der skal ærlige værktjer til at fastholde og tiltrække unge.

Succesfuld ledelse af unge. Artikel i LederWeb

    

Af Karen Christina Spuur | 28. maj 2020

På trods af forskelle kan man udlede tydelige fællestræk for den unge generation af medarbejdere. En adfærd, som både bringer muligheder og udfordringer med sig. Læs her, hvordan du med de rette greb kan støtte dine unge medarbejder i at forløse deres potentiale - og dermed opnå succes med din ledelse af unge. 

 Anmeldelser af bogen - Fra marts, april, maj og juni 2020

 Ledere kan ved simple greb få succes

  - her er værktøjerne     

Af Karen Christina Spuur | 15. januar 2020

Sammen med Anne Essenbæk har jeg forfattet en bog med prakisnære værktøjer til ledere af unge kommet. Målgruppen er ledere og HR, med en interesse i at lykkedes med at tiltrække og fastholde unge medarbejdere.

Unge ønsker at være en del af noget

- det stiller krav til dig som leder     

Af Karen Christina Spuur | 6. november 2019

Generation Y ønsker at bidrage til at gøre verden til et bedre sted. De vil være en del af noget større. De er purposedrevet. Ordet dækker bredt og bruges som vinden blæser, men hvad ligger der egentlig bag begrebet?