Karen Christina
VÆRKTØJER

Fra Papir til Praksis


Teori og ny viden giver inspiration og handlemuligheder. Kunsten er at få den nye viden implementeret. Her kan du finde værktøjer, der kan hjælpe med at implementere dine tiltag.


Leaping Now er en Chat-GPT, der er udviklet målrettet mod lederudvikling. Værktøjet skaber værdi for både ledere, medarbejdere og HR-professionelle. Leaping Now bygger både på mine bøger, artikler og podcasts, men også på den omfattende viden Talentinsights har om talentudvikling. Brug værktøjet til at få nye indsigter, refleksioner og konkrete svar på udfordringer. Versionen er gratis. 


Evalueringsskemaer til psykologisk tryghed er udarbejdet med kraftigt afsæt i Amy Edmonsen teori og tilpasset rammen for generationsbevidsthed, som understøtter min seneste bog. Ledelse på tværs. Skab synergi og slip potentialet løs mellem generationer.